Solana (SOL) geeft DoS-aanval de schuld van netwerkstoring

Solana (SOL) had een week geleden te kampen met een uitval van zijn blockchain gedurende bijna 18 uur. Nu verklaart de Solana Stichting het incident door een zogenaamde DoS-aanval.

Op 14 september is de wereld tot stilstand gekomen in Solana (SOL); zonder waarschuwing is de lezing van het netwerk eerst vertraagd en vervolgens volledig tot stilstand gekomen. De eerste pogingen om de problemen te verhelpen mislukten. Daarom werd besloten de wereldwijd verspreide netwerkpunten van Solana te vragen in te stemmen met een reboot op korte termijn en deze te koppelen aan een upgrade. In totaal duurde het bijna 18 uur voordat SOL en het ecosysteem weer als vanouds werkten. Nu heeft de Solana Stichting de eerste resultaten van haar onderzoek naar het ernstige incident in een blogbericht gepubliceerd.

Wat al eerder werd vermoed, wordt nu ook door de Solana Stichting als de officiële versie verspreid: Het aanbod van een nieuwe cryptocurrency werd gebombardeerd door geautomatiseerde verzoeken van bots, zo’n 400.00 aangevraagde transacties zouden per seconde zijn neergestort op de blockchain van Solana. Als gevolg daarvan meldden de computers van de netwerkpunten onvoldoende opslagruimte en verbraken zij de verbindingen. Uiteindelijk is dit vergelijkbaar met een Denial of Service-aanval, schrijft de Solana Foundation. Bij dergelijke DoS-aanvallen op het internet worden onlinediensten door (opzettelijk) gegenereerde enorme aantallen verzoeken aan de grenzen van hun prestatievermogen gebracht en zo verlamd.

Is de Solana Stichting aan het witwassen?

De woordkeuze van de Solana Foundation is verrassend: een DoS-aanval wordt gewoonlijk geassocieerd met kwaadwilligheid. Maar bij Solana had het “wie het eerst komt, het eerst maalt”-format het gebruik van bots uitgelokt. Er zal dus geen poging worden ondernomen om de schuldigen aansprakelijk te stellen voor de netwerkstoring en de daarmee gepaard gaande imagoschade voor Solana. Ook de verdere verklaringen van de Solana Stichting lezen alsof ze door een roze bril zijn opgesteld. Zij benadrukken dat er geen activa verloren zijn gegaan – maar er wordt met geen woord gerept over mogelijke mislukte acties in het SOL-ecosysteem.

De zelfprijzing van de Solana Stichting voor een goed functionerend noodprotocol kan ook kritisch worden bekeken. Het is inderdaad gelukt om onder de validatoren een meerderheid van 80 procent te organiseren voor de herstart van het netwerk op korte termijn. Maar wat er zou gebeuren als dit niet was gelukt, blijft open.

Conclusie: imago Solana aangetast door netwerkstoring

SOL is een van de verliezers van de afgelopen crypto-week, met een koersdaling van meer dan 20 procent in de afgelopen zeven dagen. Solana wordt momenteel verhandeld rond 130 US-dollar en is daarmee ver verwijderd van zijn hoogste koers van 214 US-dollar, die pas op 9 september werd bereikt. Blijkbaar vragen de marktdeelnemers zich af of dergelijke netwerkstoringen zich bij Solana opnieuw kunnen voordoen en dan met mogelijk ergere gevolgen. Anderzijds moet men de Solana-stichting en de deelnemers aan het netwerk nageven dat zij snel en grotendeels op transparante wijze hebben gereageerd.


Als u nog geen Binance-account heeft, kunt u hier een Binance-account aanmaken en 10% op de kosten besparen, u kunt hier alles te weten komen wat u moet weten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*